Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MJU
Koda:
09000-2/2023/1
Datum:
2023-03-28
Datum objave:
2023-03-31

Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2021 in 2022

Datoteke: