Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MF
Koda:
00704-67/2023/12
Datum:
2023-03-28
Datum objave:
2023-03-30
Eva:
2022-1611-0152

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah - skrajšani postopek

Datoteke: