Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MDDSZ
Koda:
00704-87/2023/8
Datum:
2023-03-24
Datum objave:
2023-03-29
Eva:
2023-2611-0014

Popravek gradiva št. 3 - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev – skrajšani postopek

Datoteke: