Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MDDSZ
Koda:
00704-448/2022/16
Datum:
2023-03-28
Datum objave:
2023-03-29
Eva:
2019-2611-0056

Popravek gradiva št.1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti - tretja obravnava

Datoteke: