Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MKGP
Koda:
41013-27/2023/2
Datum:
2023-03-28
Datum objave:
2023-03-28

Priloge k Predlogu za spremembo vrednosti projektov, ki se financirajo iz Sklada za podnebne spremembe, v veljavnem Načrtu razvojnih programov za obdobje 2023–2026

Datoteke: