Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
41013-29/2023/1
Datum:
2023-03-24
Datum objave:
2023-03-28

Predlog za uvrstitev dveh projektov 2430-23-0001 Odpornost kritične infrastrukture na pandemijo in 2430-23-0002 Zaščita prometne infras. pred sistemskimi tveganji v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026

Datoteke: