Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MO
Koda:
00704-104/2023/1
Datum:
2023-03-15
Datum objave:
2023-03-16
Eva:
2022-1911-0007

Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta gradnje fotovoltaičnih elektrarn na objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo – Vojašnica Edvarda Peperka, Ljubljana

Datoteke: