Skoči do osrednje vsebine

Opozorilo

Objavljena gradiva predstavljajo osnutke odločitev vlade, ki ne bodo nujno sprejeta oziroma sprejeta v zapisani obliki, zato glede objavljenega gradiva Republika Slovenija ne prevzema odškodninske ali kakršnekoli drugačne odgovornosti.

Predlagatelj:
MzI
Koda:
47607-8/2023/1
Datum:
2023-03-14
Datum objave:
2023-03-16

Skupščina Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. - Predlog sklepa o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta družbe DUJPP, d. o. o.

Datoteke: