Skoči do osrednje vsebine

Na oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve opravljamo naslednje naloge:

- hramba statutov oziroma drugih temeljnih aktov sindikatov v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah ter delodajalcih.