Skoči do osrednje vsebine

Na krajevnem uradu Divača opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • izdajanje izpiskov iz matičnih evidenc,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva,
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter potrjevanje podpor volivca,
  • overitev lastnoročnih podpisov, kopij in garantnih pisem