Skoči do osrednje vsebine

Naselja upravne enote

Mestna občina Novo mesto obsega 98 naselij:

 • Birčna vas,
 • Boričevo,
 • Brezje,
 • Brezovica pri Stopičah,
 • Češča vas,
 • Črešnjice,
 • Črmošnjice pri Stopičah,
 • Daljni Vrh,
 • Dobovo,
 • Dolenja vas,
 • Dolenje Grčevje,
 • Dolenje Kamenje,
 • Dolenje Karteljevo,
 • Dolenje Lakovnice,
 • Dolenji Suhadol,
 • Dolnja Težka Voda,
 • Dolž,
 • Gabrje,
 • Golušnik,
 • Gorenje Grčevje,
 • Gorenje Kamence,
 • Gorenje Kamenje,
 • Gorenje Karteljevo,
 • Gorenje Kronovo,
 • Gorenje Lakovnice,
 • Gorenje Mraševo,
 • Gorenji Suhadol,
 • Gornja Težka Voda,
 • Gumberk,
 • Herinja vas,
 • Hrib pri Orehku,
 • Hrušica,
 • Hudo,
 • Iglenik,
 • Jama,
 • Jelše pri Otočcu,
 • Jugorje,
 • Jurna vas,
 • Konec,
 • Koroška vas,
 • Koti,
 • Križe,
 • Kuzarjev Kal,
 • Laze,
 • Leskovec,
 • Lešnica,
 • Lutrško selo,
 • Mala Cikava,
 • Male Brusnice,
 • Mali Cerovec,
 • Mali Orehek,
 • Mali Podljuben,
 • Mali Slatnik,
 • Mihovec,
 • Novo mesto,
 • Otočec,
 • Paha,
 • Pangrč Grm,
 • Petane,
 • Petelinjek,
 • Plemberk,
 • Podgrad,
 • Potov Vrh,
 • Prečna,
 • Pristava,
 • Rajnovšče,
 • Rakovnik pri Birčni vasi,
 • Ratež,
 • Sela pri Ratežu,
 • Sela pri Štravberku,
 • Sela pri Zajčjem Vrhu,
 • Sevno,
 • Smolenja vas,
 • Srebrniče,
 • Srednje Grčevje,
 • Stopiče,
 • Stranska vas,
 • Suhor,
 • Šentjošt,
 • Škrjanče pri Novem mestu,
 • Štravberk,
 • Travni Dol,
 • Trška Gora,
 • Uršna sela,
 • Velike Brusnice,
 • Veliki Cerovec,
 • Veliki Orehek,
 • Veliki Podljuben,
 • Veliki Slatnik,
 • Verdun,
 • Vinja vas,
 • Vrh pri Ljubnu,
 • Vrh pri Pahi,
 • Vrhe,
 • Zagrad pri Otočcu,
 • Zajčji Vrh pri Stopičah,
 • Ždinja vas,
 • Žihovo selo.

Občina Dolenjske Toplice obsega 29 naselij:

 • Bušinec,
 • Cerovec,
 • Dobindol,
 • Dolenje Gradišče,
 • Dolenje Polje,
 • Dolenje Sušice,
 • Dolenjske Toplice,
 • Drenje,
 • Gabrje pri Soteski,
 • Gorenje Gradišče,
 • Gorenje Polje,
 • Gorenje Sušice,
 • Kočevske Poljane,
 • Loška vas,
 • Mali Rigelj,
 • Meniška vas,
 • Nova Gora,
 • Občice,
 • Obrh,
 • Podhosta,
 • Podstenice,
 • Podturn pri Dol. Toplicah,
 • Sela pri Dol. Toplicah,
 • Selišče,
 • Soteska,
 • Stare Žage,
 • Suhor pri Dol. Toplicah,
 • Veliki Rigelj,
 • Verdun pri Uršnih selih.

Občina Mirna Peč obsega 28 naselij:

 • Biška vas,
 • Čemše,
 • Dolenja vas pri Mirni Peči,
 • Dolenji Globodol,
 • Dolenji Podboršt,
 • Globočdol,
 • Golobinjek,
 • Gorenji Globodol,
 • Gorenji Podboršt,
 • Goriška vas,
 • Grč Vrh,
 • Hmeljčič,
 • Hrastje pri Mirni Peči,
 • Jablan,
 • Jelše,
 • Jordankal,
 • Malenska vas,
 • Mali Kal,
 • Mali Vrh,
 • Mirna Peč,
 • Orkljevec,
 • Poljane pri Mirni Peči,
 • Selo pri Zagorici,
 • Srednji Globodol,
 • Šentjurij na Dolenjskem,
 • Veliki Kal,
 • Vrhovo pri Mirni Peči,
 • Vrhpeč.

 Občina Straža obsega 11 naselij:

 • Dolnje Mraševo,
 • Drganja sela,
 • Jurka vas,
 • Loke,
 • Podgora,
 • Potok,
 • Prapreče pri Straži,
 • Rumanja vas,
 • Straža,
 • Vavta vas,
 • Zalog.

Občina Šentjernej obsega 58 naselij:

 • Apnenik,
 • Breška vas,
 • Brezje pri Šentjerneju,
 • Cerov Log,
 • Čadraže,
 • Čisti Breg,
 • Dobravica,
 • Dolenja Brezovica,
 • Dolenja Stara vas,
 • Dolenje Gradišče pri Šentjerneju,
 • Dolenje Mokro Polje,
 • Dolenje Vrhpolje,
 • Dolenji Maharovec,
 • Drama,
 • Drča,
 • Gorenja Brezovica,
 • Gorenja Gomila,
 • Gorenja Stara vas,
 • Gorenje Gradišče pri Šentjerneju,
 • Gorenje Mokro Polje,
 • Gorenje Vrhpolje,
 • Gorenji Maharovec,
 • Groblje pri Prekopi,
 • Gruča,
 • Hrastje,
 • Hrvaški Brod,
 • Imenje,
 • Javorovica,
 • Ledeča vas,
 • Loka,
 • Mali Ban,
 • Mihovica,
 • Mihovo,
 • Mršeča vas,
 • Orehovica,
 • Ostrog,
 • Polhovica,
 • Prapreče pri Šentjerneju,
 • Pristava pri Šentjerneju,
 • Pristavica,
 • Rakovnik,
 • Razdrto,
 • Roje,
 • Sela pri Šentjerneju,
 • Šentjakob,
 • Šentjernej,
 • Šmalčja vas,
 • Šmarje,
 • Tolsti Vrh,
 • Veliki Ban,
 • Volčkova vas,
 • Vratno,
 • Vrbovce,
 • Vrh pri Šentjerneju,
 • Zameško,
 • Zapuže,
 • Žerjavin,
 • Žvabovo.

 Občina Škocjan obsega 39 naselij:

 • Bučka,
 • Čučja Mlaka,
 • Dobrava pri Škocjanu,
 • Dobruška vas,
 • Dolenje Dole,
 • Dolenje Radulje,
 • Dolnja Stara vas,
 • Dule,
 • Gabrnik,
 • Gorenje Dole,
 • Gorenje Radulje,
 • Goriška Gora,
 • Goriška vas pri Škocjanu,
 • Gornja Stara vas,
 • Grmovlje,
 • Hrastulje,
 • Hudenje,
 • Jarčji Vrh,
 • Jelendol,
 • Jerman Vrh,
 • Klenovik,
 • Mačkovec pri Škocjanu,
 • Male Poljane,
 • Močvirje,
 • Osrečje,
 • Ruhna vas,
 • Segonje,
 • Stara Bučka,
 • Stopno,
 • Stranje pri Škocjanu,
 • Škocjan,
 • Štrit,
 • Tomažja vas,
 • Velike Poljane,
 • Zaboršt,
 • Zagrad,
 • Zalog pri Škocjanu,
 • Zavinek,
 • Zloganje.

Občina Šmarješke Toplice obsega 24 naselij:

 • Bela Cerkev,
 • Brezovica,
 • Čelevec,
 • Dol pri Šmarjeti,
 • Dolenje Kronovo,
 • Draga,
 • Družinska vas,
 • Gorenja vas pri Šmarjeti,
 • Gradenje,
 • Grič pri Klevevžu,
 • Hrib,
 • Koglo,
 • Mala Strmica,
 • Orešje,
 • Radovlja,
 • Sela,
 • Sela pri Zburah,
 • Strelac,
 • Šmarješke Toplice,
 • Šmarjeta,
 • Vinica pri Šmarjeti,
 • Vinji Vrh,
 • Zbure,
 • Žaloviče.

Občina Žužemberk obsega 51 naselij:

 • Boršt pri Dvoru,
 • Brezova Reber pri Dvoru,
 • Budganja vas,
 • Dešeča vas,
 • Dolnji Ajdovec,
 • Dolnji Kot,
 • Dolnji Križ,
 • Drašča vas,
 • Dvor,
 • Gornji Ajdovec,
 • Gornji Kot,
 • Gornji Križ,
 • Gradenc,
 • Hinje,
 • Hrib pri Hinjah,
 • Jama pri Dvoru,
 • Klečet,
 • Klopce,
 • Lašče,
 • Lazina,
 • Lopata,
 • Mačkovec pri Dvoru,
 • Mali Lipovec,
 • Malo Lipje,
 • Pleš,
 • Plešivica,
 • Podgozd,
 • Podlipa,
 • Poljane pri Žužemberku,
 • Prapreče,
 • Prevole,
 • Ratje,
 • Reber,
 • Sadinja vas pri Dvoru,
 • Sela pri Ajdovcu,
 • Sela pri Hinjah,
 • Srednji Lipovec,
 • Stavča vas,
 • Šmihel pri Žužemberku,
 • Trebča vas,
 • Veliki Lipovec,
 • Veliko Lipje,
 • Vinkov Vrh,
 • Visejec,
 • Vrh pri Hinjah,
 • Vrh pri Križu,
 • Vrhovo pri Žužemberku,
 • Zafara,
 • Zalisec,
 • Žužemberk,
 • Žvirče.