Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Naročanje strank in telefonske informacije Upravne enote Novo mesto

Spletno naročanje strank na Upravni enoti Novo mesto.

Naselja upravne enote

Mestna občina Novo mesto obsega 98 naselij:

 • Birčna vas,
 • Boričevo,
 • Brezje,
 • Brezovica pri Stopičah,
 • Češča vas,
 • Črešnjice,
 • Črmošnjice pri Stopičah,
 • Daljni Vrh,
 • Dobovo,
 • Dolenja vas,
 • Dolenje Grčevje,
 • Dolenje Kamenje,
 • Dolenje Karteljevo,
 • Dolenje Lakovnice,
 • Dolenji Suhadol,
 • Dolnja Težka Voda,
 • Dolž,
 • Gabrje,
 • Golušnik,
 • Gorenje Grčevje,
 • Gorenje Kamence,
 • Gorenje Kamenje,
 • Gorenje Karteljevo,
 • Gorenje Kronovo,
 • Gorenje Lakovnice,
 • Gorenje Mraševo,
 • Gorenji Suhadol,
 • Gornja Težka Voda,
 • Gumberk,
 • Herinja vas,
 • Hrib pri Orehku,
 • Hrušica,
 • Hudo,
 • Iglenik,
 • Jama,
 • Jelše pri Otočcu,
 • Jugorje,
 • Jurna vas,
 • Konec,
 • Koroška vas,
 • Koti,
 • Križe,
 • Kuzarjev Kal,
 • Laze,
 • Leskovec,
 • Lešnica,
 • Lutrško selo,
 • Mala Cikava,
 • Male Brusnice,
 • Mali Cerovec,
 • Mali Orehek,
 • Mali Podljuben,
 • Mali Slatnik,
 • Mihovec,
 • Novo mesto,
 • Otočec,
 • Paha,
 • Pangrč Grm,
 • Petane,
 • Petelinjek,
 • Plemberk,
 • Podgrad,
 • Potov Vrh,
 • Prečna,
 • Pristava,
 • Rajnovšče,
 • Rakovnik pri Birčni vasi,
 • Ratež,
 • Sela pri Ratežu,
 • Sela pri Štravberku,
 • Sela pri Zajčjem Vrhu,
 • Sevno,
 • Smolenja vas,
 • Srebrniče,
 • Srednje Grčevje,
 • Stopiče,
 • Stranska vas,
 • Suhor,
 • Šentjošt,
 • Škrjanče pri Novem mestu,
 • Štravberk,
 • Travni Dol,
 • Trška Gora,
 • Uršna sela,
 • Velike Brusnice,
 • Veliki Cerovec,
 • Veliki Orehek,
 • Veliki Podljuben,
 • Veliki Slatnik,
 • Verdun,
 • Vinja vas,
 • Vrh pri Ljubnu,
 • Vrh pri Pahi,
 • Vrhe,
 • Zagrad pri Otočcu,
 • Zajčji Vrh pri Stopičah,
 • Ždinja vas,
 • Žihovo selo.

Občina Dolenjske Toplice obsega 29 naselij:

 • Bušinec,
 • Cerovec,
 • Dobindol,
 • Dolenje Gradišče,
 • Dolenje Polje,
 • Dolenje Sušice,
 • Dolenjske Toplice,
 • Drenje,
 • Gabrje pri Soteski,
 • Gorenje Gradišče,
 • Gorenje Polje,
 • Gorenje Sušice,
 • Kočevske Poljane,
 • Loška vas,
 • Mali Rigelj,
 • Meniška vas,
 • Nova Gora,
 • Občice,
 • Obrh,
 • Podhosta,
 • Podstenice,
 • Podturn pri Dol. Toplicah,
 • Sela pri Dol. Toplicah,
 • Selišče,
 • Soteska,
 • Stare Žage,
 • Suhor pri Dol. Toplicah,
 • Veliki Rigelj,
 • Verdun pri Uršnih selih.

Občina Mirna Peč obsega 28 naselij:

 • Biška vas,
 • Čemše,
 • Dolenja vas pri Mirni Peči,
 • Dolenji Globodol,
 • Dolenji Podboršt,
 • Globočdol,
 • Golobinjek,
 • Gorenji Globodol,
 • Gorenji Podboršt,
 • Goriška vas,
 • Grč Vrh,
 • Hmeljčič,
 • Hrastje pri Mirni Peči,
 • Jablan,
 • Jelše,
 • Jordankal,
 • Malenska vas,
 • Mali Kal,
 • Mali Vrh,
 • Mirna Peč,
 • Orkljevec,
 • Poljane pri Mirni Peči,
 • Selo pri Zagorici,
 • Srednji Globodol,
 • Šentjurij na Dolenjskem,
 • Veliki Kal,
 • Vrhovo pri Mirni Peči,
 • Vrhpeč.

 Občina Straža obsega 11 naselij:

 • Dolnje Mraševo,
 • Drganja sela,
 • Jurka vas,
 • Loke,
 • Podgora,
 • Potok,
 • Prapreče pri Straži,
 • Rumanja vas,
 • Straža,
 • Vavta vas,
 • Zalog.

Občina Šentjernej obsega 58 naselij:

 • Apnenik,
 • Breška vas,
 • Brezje pri Šentjerneju,
 • Cerov Log,
 • Čadraže,
 • Čisti Breg,
 • Dobravica,
 • Dolenja Brezovica,
 • Dolenja Stara vas,
 • Dolenje Gradišče pri Šentjerneju,
 • Dolenje Mokro Polje,
 • Dolenje Vrhpolje,
 • Dolenji Maharovec,
 • Drama,
 • Drča,
 • Gorenja Brezovica,
 • Gorenja Gomila,
 • Gorenja Stara vas,
 • Gorenje Gradišče pri Šentjerneju,
 • Gorenje Mokro Polje,
 • Gorenje Vrhpolje,
 • Gorenji Maharovec,
 • Groblje pri Prekopi,
 • Gruča,
 • Hrastje,
 • Hrvaški Brod,
 • Imenje,
 • Javorovica,
 • Ledeča vas,
 • Loka,
 • Mali Ban,
 • Mihovica,
 • Mihovo,
 • Mršeča vas,
 • Orehovica,
 • Ostrog,
 • Polhovica,
 • Prapreče pri Šentjerneju,
 • Pristava pri Šentjerneju,
 • Pristavica,
 • Rakovnik,
 • Razdrto,
 • Roje,
 • Sela pri Šentjerneju,
 • Šentjakob,
 • Šentjernej,
 • Šmalčja vas,
 • Šmarje,
 • Tolsti Vrh,
 • Veliki Ban,
 • Volčkova vas,
 • Vratno,
 • Vrbovce,
 • Vrh pri Šentjerneju,
 • Zameško,
 • Zapuže,
 • Žerjavin,
 • Žvabovo.

 Občina Škocjan obsega 39 naselij:

 • Bučka,
 • Čučja Mlaka,
 • Dobrava pri Škocjanu,
 • Dobruška vas,
 • Dolenje Dole,
 • Dolenje Radulje,
 • Dolnja Stara vas,
 • Dule,
 • Gabrnik,
 • Gorenje Dole,
 • Gorenje Radulje,
 • Goriška Gora,
 • Goriška vas pri Škocjanu,
 • Gornja Stara vas,
 • Grmovlje,
 • Hrastulje,
 • Hudenje,
 • Jarčji Vrh,
 • Jelendol,
 • Jerman Vrh,
 • Klenovik,
 • Mačkovec pri Škocjanu,
 • Male Poljane,
 • Močvirje,
 • Osrečje,
 • Ruhna vas,
 • Segonje,
 • Stara Bučka,
 • Stopno,
 • Stranje pri Škocjanu,
 • Škocjan,
 • Štrit,
 • Tomažja vas,
 • Velike Poljane,
 • Zaboršt,
 • Zagrad,
 • Zalog pri Škocjanu,
 • Zavinek,
 • Zloganje.

Občina Šmarješke Toplice obsega 24 naselij:

 • Bela Cerkev,
 • Brezovica,
 • Čelevec,
 • Dol pri Šmarjeti,
 • Dolenje Kronovo,
 • Draga,
 • Družinska vas,
 • Gorenja vas pri Šmarjeti,
 • Gradenje,
 • Grič pri Klevevžu,
 • Hrib,
 • Koglo,
 • Mala Strmica,
 • Orešje,
 • Radovlja,
 • Sela,
 • Sela pri Zburah,
 • Strelac,
 • Šmarješke Toplice,
 • Šmarjeta,
 • Vinica pri Šmarjeti,
 • Vinji Vrh,
 • Zbure,
 • Žaloviče.

Občina Žužemberk obsega 51 naselij:

 • Boršt pri Dvoru,
 • Brezova Reber pri Dvoru,
 • Budganja vas,
 • Dešeča vas,
 • Dolnji Ajdovec,
 • Dolnji Kot,
 • Dolnji Križ,
 • Drašča vas,
 • Dvor,
 • Gornji Ajdovec,
 • Gornji Kot,
 • Gornji Križ,
 • Gradenc,
 • Hinje,
 • Hrib pri Hinjah,
 • Jama pri Dvoru,
 • Klečet,
 • Klopce,
 • Lašče,
 • Lazina,
 • Lopata,
 • Mačkovec pri Dvoru,
 • Mali Lipovec,
 • Malo Lipje,
 • Pleš,
 • Plešivica,
 • Podgozd,
 • Podlipa,
 • Poljane pri Žužemberku,
 • Prapreče,
 • Prevole,
 • Ratje,
 • Reber,
 • Sadinja vas pri Dvoru,
 • Sela pri Ajdovcu,
 • Sela pri Hinjah,
 • Srednji Lipovec,
 • Stavča vas,
 • Šmihel pri Žužemberku,
 • Trebča vas,
 • Veliki Lipovec,
 • Veliko Lipje,
 • Vinkov Vrh,
 • Visejec,
 • Vrh pri Hinjah,
 • Vrh pri Križu,
 • Vrhovo pri Žužemberku,
 • Zafara,
 • Zalisec,
 • Žužemberk,
 • Žvirče.