Skoči do osrednje vsebine

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Vodstvo

Oddelki upravne enote

Krajevni uradi upravne enote

  • Uradne osebe, pooblaščene za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

    Seznami in evidence | Upravna enota Nova Gorica
  • Vplačilni račun in sklici za nakazilo taks in dajatev

    Seznami in evidence | Upravna enota Nova Gorica