GOV.SI

Na Oddelku za promet, Sektorja za upravne notranje zadeve, Upravne enote Ljubljana nudimo naslednje storitve: