Skoči do osrednje vsebine

Občini upravne enote

Naselja upravne enote

Občina Krško obsega 157 naselij:

 • Anovec,
 • Anže,
 • Apnenik pri Velikem Trnu,
 • Ardro pod Velikim Trnom,
 • Ardro pri Raki,
 • Armeško,
 • Brege,
 • Brestanica,
 • Brezje pri Dovškem,
 • Brezje pri Raki,
 • Brezje pri Senušah,
 • Brezje v Podbočju,
 • Brezovica v Podbočju,
 • Brezovska Gora,
 • Brlog,
 • Brod v Podbočju,
 • Bučerca,
 • Celine,
 • Cesta,
 • Cirje,
 • Črešnjice nad Pijavškim,
 • Čretež pri Krškem,
 • Dalce,
 • Dedni Vrh,
 • Dobrava ob Krki,
 • Dobrava pod Rako,
 • Dobrova,
 • Dol,
 • Dolenja Lepa vas,
 • Dolenja vas pri Krškem,
 • Dolenja vas pri Raki,
 • Dolenji Leskovec,
 • Dolga Raka,
 • Dovško,
 • Drenovec pri Leskovcu,
 • Drnovo,
 • Dunaj,
 • Frluga,
 • Gmajna,
 • Golek,
 • Goli Vrh,
 • Gora,
 • Gorenja Lepa vas,
 • Gorenja vas pri Leskovcu,
 • Gorenje Dole,
 • Gorenji Leskovec,
 • Gorica,
 • Gorica pri Raztezu,
 • Gornje Pijavško,
 • Gradec,
 • Gradišče pri Raki,
 • Gradnje,
 • Gržeča vas,
 • Gunte,
 • Hrastek,
 • Ivandol,
 • Jelenik,
 • Jelše,
 • Jelševec,
 • Kalce,
 • Kalce-Naklo,
 • Kališovec,
 • Kobile,
 • Kočno,
 • Koprivnica,
 • Koritnica,
 • Kremen,
 • Krško,
 • Kržišče,
 • Gorenji Leskovec,
 • Leskovec pri Krškem,
 • Libelj,
 • Libna,
 • Loke,
 • Lokve,
 • Lomno,
 • Kostanjek,
 • Mali Kamen,
 • Mali Koren,
 • Mali Podlog,
 • Mali Trn,
 • Malo Mraševo,
 • Mikote,
 • Mladje,
 • Mrčna sela,
 • Mrtvice,
 • Nemška Gora,
 • Nemška vas,
 • Nova Gora,
 • Osredek pri Trški Gori,
 • Pesje,
 • Pijana Gora,
 • Planina pri Raki,
 • Planina v Podbočju,
 • Pleterje,
 • Podbočje,
 • Podlipa,
 • Podulce,
 • Površje,
 • Premagovce,
 • Presladol,
 • Pristava ob Krki,
 • Pristava pod Rako,
 • Pristava pri Leskovcu,
 • Prušnja vas,
 • Raka,
 • Ravne pri Zdolah,
 • Ravni,
 • Ravno,
 • Raztez,
 • Reštanj,
 • Rožno,
 • Sela pri Raki,
 • Selce pri Leskovcu,
 • Selo,
 • Senovo,
 • Senožete,
 • Senuše,
 • Slivje,
 • Smečice,
 • Smednik,
 • Spodnja Libna,
 • Spodnje Dule,
 • Spodnje Pijavško,
 • Spodnji Stari Grad,
 • Srednje Arto,
 • Srednje Pijavško,
 • Sremič,
 • Stari Grad,
 • Stari Grad v Podbočju,
 • Stolovnik,
 • Stranje,
 • Straža pri Krškem,
 • Straža pri Raki,
 • Šedem,
 • Šutna,
 • Trška Gora,
 • Velika vas pri Krškem,
 • Veliki Dol,
 • Veliki Kamen,
 • Veliki Koren,
 • Veliki Podlog,
 • Veliki Trn,
 • Veliko Mraševo,
 • Veniše,
 • Videm,
 • Vihre,
 • Volovnik,
 • Vrbina,
 • Vrh pri Površju,
 • Vrhulje,
 • Zabukovje pri Raki,
 • Zaloke,
 • Zdole,
 • Žabjek v Podbočju,
 • Žadovinek,
 • Ženje.

 Občina Kostanjevica ob Krki obsega 28 naselij:

 • Avguštine,
 • Črešnjevec pri Oštrcu,
 • Črneča vas,
 • Dobe,
 • Dobrava pri Kostanjevici,
 • Dolnja Prekopa,
 • Dolšce,
 • Globočice pri Kostanjevici,
 • Gornja Prekopa,
 • Grič,
 • Ivanjše,
 • Jablance,
 • Karlče,
 • Kočarija,
 • Koprivnik,
 • Kostanjevica na Krki,
 • Male Vodenice,
 • Malence,
 • Orehovec,
 • Oštrc,
 • Podstrm,
 • Ržišče,
 • Sajevce,
 • Slinovce,
 • Velike Vodenice,
 • Vrbje,
 • Vrtača,
 • Zaboršt.