Skoči do osrednje vsebine

Oddelek za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

Na oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo nudimo naslednje storitve:

 • vodenje registra agrarnih skupnosti,
 • agrarne operacije,
 • denacionalizacija kmetijskih zemljišč, gozdov in zasebnih kmetijskih gospodarstev,
 • izdajanje odločb o pripustnih postajah,
 • izdajanje odločb o obnovi vinograda,
 • objava ponudb za prodajo kmetijskega zemljišča, kmetije in gozda,
 • izdajanje odločb v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami,
 • izdajanje dovoljenj za dopolnilne dejavnosti na kmetijah in vodenje registra dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
 • izdaja odločb o lastnosti kmeta oz. kmetijske organizacije,
 • potrditev prijave pridelka grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdje in vina ter prijave zalog vina, izdajanje spremnih dokumentov za prevoz vina oz. vinskega mošta, odreditev prijave manjkajočih podatkov v registru pridelovalcev grozdja in vina,
 • vodenje registra kmetijskih gospodarstev,
 • vodenje registra pridelovalcev grozdja in vina,
 • izdajanje soglasij k pravnemu poslu po Zakonu o ohranjanju narave,
 • hramba delovnih knjižic,
 • hramba statutov oziroma drugih temeljnih aktov sindikatov v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah ter delodajalcih,
 • prijava osebnega dopolnilnega dela prek spletnega portala AJPES in prodaja/izdaja vrednotnic za osebno dopolnilno delo.