Skoči do osrednje vsebine

Občina Brežice

Naselja upravne enote Brežice

Občina Brežice obsega 109 naselij: 

Arnovo selo,

Artiče,

Bizeljska vas,

Bizeljsko,

Blatno,

Bojsno,

Boršt,

Bračna vas,

Brezje,

Brezovica na Bizeljskem,

Brežice,

Brvi,

Bukošek,

Bukovje,

Bušeča vas,

Cerina,

Cerklje ob Krki,

Cirnik,

Cundrovec,

Curnovec,

Čatež ob Savi,

Čedem,

Črešnjice pri Cerkljah,

Dečno selo,

Dednja vas,

Dobeno,

Dobova,

Dolenja Pirošica,

Dolenja vas pri Artičah,

Dolenje Skopice,

Dramlja,

Drenovec pri Bukovju,

Dvorce,

Gabrje,

Gaj,

Gazice,

Globočice,

Globoko,

Glogov brod,

Gorenja Pirošica,

Gorenje Skopice,

Gornji Lenart,

Gregovce,

Hrastje,

Izvir,

Jereslavec,

Jesenice,

Kamence,

Kapele,

Koritno,

Kraška vas,

Križe,

Krška vas,

Laze,

Loče,

Mala Dolina,

Mali Cirnik,

Mali Obrež,

Mali Vrh,

Mihalovec,

Mostec,

Mrzlava vas,

Nova vas ob Sotli,

Nova vas pri Mokricah,

Obrežje,

Oklukova gora,

Orešje na Bizeljskem,

Pavlova vas,

Pečice,

Perišče,

Piršenbreg,

Pišece,

Podgorje,

Podgračeno,

Podvinje,

Ponikve,

Poštena vas,

Prilipe,

Račja vas,

Rajec,

Rakovec,

Ribnica,

Ribnica,

Rigonce,

Sela,

Silovec,

Slogonsko,

Slovenska vas,

Sobenja vas,

Spodnja Pohanca,

Sromlje,

Stankovo,

Stara vas - Bizeljsko,

Stojanski vrh,

Trebež,

Velika Dolina,

Velike Malence,

Veliki Obrež,

Vinji vrh,

Vitna vas,

Volčje,

Vrhje,

Vrhovska vas,

Zasap,

Zgornja Pohanca,

Zgornji Obrež,

Žejno,

Župeča vas,

Župelevec.