Skoči do osrednje vsebine

Višja sodišča odločajo o pritožbah zoper odločbe prvostopenjskih (okrajnih in okrožnih) sodišč, o sporih o pristojnosti med temi sodišči in še o nekaterih drugih zadevah.
V Sloveniji delujejo štiri višja sodišča splošne pristojnosti, in sicer v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru, mednje pa se s statusom višjega sodišča uvrščata tudi Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter Upravno sodišče Republike Slovenije.