Skoči do osrednje vsebine

Okrožna sodišča

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Okrožna sodišča so tako kot okrajna sodišča prvostopenjska sodišča, ki odločajo zlasti o kazenskih in civilnih zadevah, za katere niso pristojna okrajna sodišča. Poleg tega odločajo o večini sporov iz družinskih razmerij, v gospodarskih sporih, sporih o pravicah intelektualne lastnine, pristojna so za sojenje o kaznivih dejanjih mladoletnikov, odločajo o dovolitvi posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine, vodijo pa tudi sodni register.

Na okrožnem sodišču vodi postopek in odloča bodisi sodnik posameznik bodisi senat, ki ga praviloma sestavljajo (poklicni) sodnik in dva sodnika porotnika, le izjemoma pa en sodnik kot predsednik senata ter en sodnik in trije sodniki porotniki kot člani senata.

V Sloveniji je 11 okrožnih sodišč.