Skoči do osrednje vsebine

Okrajna sodišča sodijo na najnižji stopnji, in sicer v kazenskih zadevah, v katerih so zagrožene manjše kazni, v premoženjskih zadevah manjše vrednosti in nekaterih civilnih zadevah ne glede na vrednost (posestni spori, spori glede služnosti). Poleg tega odločajo v sporih o zakonitem preživljanju, v zapuščinskih in nepravdnih zadevah, vodijo zemljiško knjigo ter odločajo v izvršilnih zadevah.

Pri okrajnem sodišču vodi postopek in odloča sodnik posameznik.

V Sloveniji deluje 44 okrajnih sodišč.

Seznam okrajnih sodišč