Ugrás a tartalomra

A járásbíróságok legalacsonyabb fokon hoznak döntést, éspedig büntetőügyekben, amelyek miatt alacsonyabb büntetés fenyeget, kisebb értékű vagyonjogi ügyekben és bizonyos polgári ügyekben, tekintet nélkül az értékre (vagyonjogi viták, szolgalmi vitás ügyek).
Ezenkívül döntenek a törvény szerinti eltartási vitákról, a hagyatéki és nem peres ügyekben, vezetik a telekkönyvet és döntenek a végrehajtási ügyekben.
A járásbíróságon az eljárást egyesbíró vezeti és ő hoz döntést.

Szlovéniában 44 járásbíróság működik.