Skoči do osrednje vsebine

direktor
dr. Gregor Greif

Gregor Greif je magister znanosti s področja politologije (smer Policy analiza – Evropski aspekti), zaposlen na Uradu RS za nadzor proračuna. V času 15 letnega delovanja je pridobil izkušnje na različnih področjih porabe evropskih sredstev. Najprej je bil pet let zaposlen v Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, nato je osem let in pol opravljal naloge revizorja na Uradu RS za nadzor proračuna, leto in pol pred nastopom funkcije direktorja Urada pa je bil vodja Sektorja za zaposlovanje na Direktoratu za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je opravljal naloge posredniškega organa pri porabi evropskih sredstev. V času opravljanja nalog revizorja je pridobil naziv Državni notranji revizor in Preizkušeni državni notranji revizor.