Skoči do osrednje vsebine

Sektor za kakovost opravlja naloge, ki se nanašajo na:

  • strateško načrtovanje, spremljanje in nadzor sistema kakovosti v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi;
  • vzpostavitev, spremljanje in nadzor sistema notranjih in zunanjih kontrol izvajalcev zdravstvene dejavnosti in dolgotrajne oskrbe;
  • organizacijo, izpopolnjevanje in usposabljanja zdravstvenih delavcev s področja kakovosti v zdravstvu;
  • pripravo vsebinskih podlag za pripravo predpisov s področja dela.

 Temeljne usmeritve in cilji s področja kakovosti v zdravstvu:

  • sistemska ureditev, spremljanje, povezovanje in nadgradnja obstoječih aktivnosti na področju vodenja kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva;
  • vzpostavitev učinkovite normativne podlage za zagotavljanje, spremljanje in stalno izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva;
  • vzpostavitev struktur za upravljanje sistema vodenja kakovosti na nacionalni ravni in na ravni posameznih izvajalcev zdravstvene dejavnosti;
  • vzpostavitev spremljanja in upravljanja podatkov s pomočjo digitalnih tehnologij in informacijskih rešitev za učinkovitejši razvoj, spremljanje in vrednotenje na področju kakovosti in varnosti ter uvajanje ukrepov/izboljšav;
  • nadgradnja (ali razvoj) partnerskega odnosa med deležniki v procesu zdravstvene obravnave z osredotočenostjo na pacienta in učinkovito podporo zaposlenim v zdravstveni dejavnosti