Skoči do osrednje vsebine

Med naloge Sektorja za znamke, modele in geografske označbe sodi vodenje postopkov za registracijo znamk, modelov in geografskih označb:
 • vodenje postopkov zožitve seznama blaga oziroma storitev pri registrirani znamki,
 • priprava odgovorov na tožbe, pritožbe in revizije zoper sodbe sodišč v upravnih sporih zoper akte urada s področja znamk in modelov,
 • sprejemanje prijav za mednarodno registracijo znamk in njihovo posredovanje mednarodnemu uradu v nadaljnji postopek,
 • vodenje postopkov v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi in zahtevami za vrnitev v prejšnje stanje.
 • Znamke

  Znamka je lahko sestavljena iz znakov ali zvokov, če se lahko s temi znaki blago ali storitve določenega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij ter se ti znaki v registru lahko prikažejo na način, ki pristojnim organom in javnosti omogoči jasno ter natančno določitev predmeta varstva, ki je zagotovljeno njihovemu imetniku.

 • Modeli

  Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.

 • Geografske označbe

  Geografska označba je pravica industrijske lastnine. Z njo se zavarujejo oznake, ki označujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, če je kakšna značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla.