Skoči do osrednje vsebine

Med naloge sektorja za splošne zadeve sodi vodenje postopkov vpisov sprememb v registre urada o podeljenih in registriranih pravicah, odločanje o prenehanju pravic in izdajanje potrdil iz registrov urada,
  • vodenje postopkov vpisa v register zastopnikov,
  • vodenje postopkov za vpis evropskih patentov v register patentov pri uradu,
  • vodenje vpisa tožb in sodb v zvezi s pravicami industrijske lastnine,
  • vodenje evidence o deponiranih generalnih pooblastilih zastopnikov,
  • vodenje postopkov v zvezi z vzdrževanjem pravic industrijske lastnine,
  • evidentiranje, vodenje in preverjanje pravilnosti plačil pristojbin in upravnih taks za prijave in vzdrževanje pravic industrijske lastnine,
  • opravljanje nalog sprejemnega prostora, sodelovanje pri vodenju, urejanju ter evidentiranju dokumentarnega in drugega gradiva, njegovo odpremljanje ter zagotavljanje varovanja, vključno z arhiviranje dokumentarnega gradiva, ki ga mora urad hraniti skladno s predpisi,
  • administrativna pomoč Svetu za avtorsko pravo,
  • opravljanje administrativno tehničnih nalog za Poravnalni svet.