Skoči do osrednje vsebine

Med naloge sektorja za promocijo in mednarodno sodelovanje sodi komunikacija z javnostmi na področju intelektualne lastnine in priprava sporočil, izjav in drugih gradiv za javnost,
  • seznanjanje javnosti o pomenu pravic intelektualne lastnine, o možnostih pridobitve varstva pravic v Republiki Sloveniji, Evropski uniji in mednarodnih sistemih varstva pravic intelektualne lastnine,
  • organizacija seminarjev, predavanj, delavnic in drugih dogodkov,
  • priprava promocijskega gradiva, priložnostnih izdaj, zbornikov in drugih publikacij urada,
  • posredovanje in izvajanje poizvedb o prijavah in pravicah industrijske lastnine,
  • vodenje, priprava in koordinacija mednarodnega sodelovanja na področju intelektualne lastnine,
  • priprava, koordinacija in izvajanje mednarodne tehnične pomoči oziroma drugih oblik sodelovanja z drugimi uradi.