Skoči do osrednje vsebine

Med naloge sektorja za patente sodi vodenje postopkov za podelitev patentov in dodatnih varstvenih certifikatov ter registracijo topografij polprevodniških vezij,
  • vodenje postopkov za izdajo ugotovitvene odločbe pri podeljenih slovenskih patentih,
  • sprejemanje mednarodnih in evropskih patentnih prijav in njihovo posredovanje mednarodnemu in evropskemu patentnemu uradu v nadaljnji postopek.
  • Patenti

    Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

  • Dodatni varstveni certifikati

    Dodatni varstveni certifikat je ena izmed pravic industrijske lastnine. Pod določenimi pogoji se lahko podeli imetniku osnovnega patenta ali njegovemu pravnemu nasledniku po izteku patenta.