Skoči do osrednje vsebine

V uradu izvajamo naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s poudarkom na operativnih nalogah, ki so skladne z nacionalnim programom. Organiziramo državne enote in službe Civilne zaščite, posodabljamo opremo in usklajujemo razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Sodelujemo pri pripravi zakonov, podzakonskih aktov ter nacionalnega programa. Zagotavljamo tudi podporo v sodelovanju s Slovensko vojsko, policijo in drugimi resorji. Urejamo status nevladnih organizacij ter vodimo upravne postopke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vodimo odziv ob večjih nesrečah na državni ravni in koordiniramo regijske enote ter službe Civilne zaščite. Organiziramo in skrbimo za razvoj logistične podpore delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter za standardiziranje logističnih postopkov. Med drugim pa v uradu opravljamo tudi naloge za podporo gašenju iz zraka, in sicer v okviru Državne enote za gašenje iz zraka.

Delo urada je organizirano v Sektorju za operativo, ki se deli na Oddelek za sestave zaščite, reševanja in pomoči ter oddelek za koordinacijo odziva, v Državnem logističnem centru in v Sektorju za izvajanje podpore gašenju iz zraka, ki je še dodatno razdeljen v Oddelek za izvajanje operacij gašenja.

 • Sektor za operativo

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Urad za operativo

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana

  Prikaži na zemljevidu

 • Državni logistični center

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Urad za operativo

  Obvozna cesta 112
  1000 Ljubljana

 • Sektor za izvajanje podpore gašenju iz zraka

  Ministrstvo za obrambo
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
  Urad za operativo

  Vojkova cesta 61
  1000 Ljubljana