Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Izpostava URSZR Ptuj s centrom za obveščanje je ena izmed trinajstih izpostav URSZR. Naloge opravlja na območju Podravske regije.

Predstavitev izpostave

Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč, preprečevanje naravnih in drugih nesreč, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč, mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, reševanje in pomoč, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, itd.

Podravje leži na severovzhodu Slovenije in se razprostira od Zlatoličja na zahodu do Ormoža na vzhodu ter od Lenarta v Slovenskih goricah na severu do meje s Hrvaško na jugu, pri Gruškovju (Podlehnik).

Izpostava prostorsko pokriva območje Podravske regije:

  • 19 občin (Cirkulane, Destrink, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Mestna občina PTUJ, Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale).
  • 2 upravni enoti (Ptuj, ki pokriva 16 občin s 70.358 prebivalci in Ormož s 3 občinami in 17.255 prebivalci).
  • 294 naselij.
  • 889,3 km2  površine.
  • 86.515 prebivalcev.

Izpostava pokriva tudi državno mejo s Hrvaško, zato sodelujemo z:

  • MUP, Ravnateljstvo Civilne zaščite, Područni ured Civilne zaščite Varaždin
    • Služba Civilne zaščite Čakovec, Varždin, Krapina
    • Županijski centar 112; Čakovec, Varaždin, Krapina.