Skoči do osrednje vsebine

REVIJA UJMA (ISSN 0353-085X)

Izdajatelj in založnik: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo

Glavni in odgovorni urednik: dr. Blaž Komac

Uredniški odbor: dr. Blaž Komac (predsednik), Olga Andrejek, dr. Tom Bajcar, dr. Andrej Gosar, dr. Lučka Kajfež Bogataj, Anton Kranjc, dr. Marjan Malešič, Aleksandra Pelko, Jožef Roškar, dr. Franci Steinman in Srečko Šestan

Kontakt: ujma@urszr.si

Za avtorje

Članki za revijo Ujma morajo biti pripravljeni skladno z navodili uredništva.

Navodila avtorjem

Za recenzente

Recenzent po opravljeni recenziji članka izpolni obrazec in ga posreduje uredništvu. 

Obrazec za recenzijo

Ujma 34-35/2020-2021