Skoči do osrednje vsebine

REVIJA UJMA (ISSN 0353-085X)

Izdajatelj in založnik: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo

Glavni in odgovorni urednik: dr. Blaž Komac

Uredniški odbor: dr. Blaž Komac (predsednik), Olga Andrejek, dr. Tom Bajcar, dr. Andrej Gosar, dr. Lučka Kajfež Bogataj,
Anton Kranjc, dr. Marjan Malešič, Aleksandra Pelko, Jožef Roškar, dr. Franci Steinman in Srečko Šestan

Kontakt: Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana 

tel. 01/471 33 60, 01/471 33 22
ujma@urszr.si

Posamezne številke revije Ujma

Iskalnik