Skoči do osrednje vsebine

V Službi za splošne zadeve sodelujemo pri pripravi predpisov na področjih, ki sodijo v pristojnost uprave, nudimo pravno pomoč v postopkih izdaje upravnih aktov in sodelujemo pri izvajanju mednarodnih pogodb ter veljavne zakonodaje na področju dela uprave.

Prav tako aktivno sodelujemo v mednarodnih organizacijah (Mednarodnem združenju za jedrsko pravo, Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Agenciji za jedrsko energijo), skrbimo za razpolaganje s stvarnim premoženjem, pomagamo pri postopkih javnega naročanja, pripravljamo informacije javnega značaja, na podlagi veljavne zakonodaje in mednarodnih konvencij sodelujemo pri pripravi poročil, usklajujemo stališče uprave v okviru medresorskega usklajevanja, priprave vsakoletnega normativnega programa dela Vlade Republike Slovenije, priprave izhodišč za proračun, podpiramo izvajanje nekaterih sistemskih zakonov s področja varstva osebnih podatkov, varstva integritete in preprečevanja korupcije ter opravljamo dela glavne pisarne.