Skoči do osrednje vsebine

Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje sodišče na prestajanje zaporne kazni napoti mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na mladoletniški zapor. Sodišče napoti tudi mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij, ki so obsojeni na kazen zapora nad eno leto do petih let ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega petih let zapora, mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Celje, ki so obsojeni na kazen do petih let zapora ali njihov ostanek kazni po vštetju pripora ne presega petih let zapora, ter obsojence do 26. leta starosti z območja sodnega okrožja Ljubljana, Kranj, Krško in Novo mesto, ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta in šestih mesecev. Pripor v zavodu prestajajo priporniki, če je pripor odredilo Okrožno sodišče v Celju, in pripornice, če je pripor odredilo okrožno sodišče v Mariboru, Slovenj Gradcu, Murski Soboti ali na Ptuju. V zavodu v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, izvršujemo tudi nadomestni zapor. Prostorska zmogljivost zavoda je 97 oseb.

Poslopje nekdanjega minoritskega samostana, ki ga je uničil požar, so leta 1810 preuredili v avstro-ogrske zapore. Takrat so celotni kompleks poimenovali Stari pisker. Sedanji Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje je bil leta 1964 preseljen iz tedanjega Kazensko-poboljševalnega doma Maribor kot poseben oddelek Vzgojno-poboljševalnega doma Radeče. 

Stavba zavoda stoji med cerkvijo in sodnim poslopjem. Kompleks sestavljajo dvorišče za sprehode in prostori v treh nadstropjih, v katerih so razporejeni bivalni prostori za obsojence in pripornike. Obsojence v zavodu razporejamo v štiri oddelke: zaprti, polodprti, odprti oddelek in mladoletniški oddelek. V zavodu po večini prestajajo kazen mlajše osebe do 26. leta starosti, zato velik poudarek dajemo izobraževanju obsojencev. Mnogi nimajo končane osnovne šole, večina jih je tudi brez poklicne izobrazbe. Obsojencem delo zagotavljamo v Javnem gospodarskem zavodu Rinka v kovinski delavnici, strojnem obratu, mizarski delavnici in pralnici, pa tudi s hišnimi deli v kuhinji in z drugimi vzdrževalnimi deli, potrebnimi za delovanje zavoda. Občasno delajo tudi zunaj zavoda.

Obiski mladoletnih obsojencev in obsojencev

  • sobota od 9. do 17. ure
  • nedelja od 9. do 17. ure

Obiski pripornikov in pripornic

  • ponedeljek od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure
  • sreda od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure
  • četrtek od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure