Skoči do osrednje vsebine

Zakonodaja v pristojnosti nadzora Tržnega inšpektorata

Dajanje proizvodov na trg

Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma

Učinkovita raba energije

Okoljsko primerna zasnova proizvodov, povezanih z energijo

Označevanje z energijskimi nalepkami

Varstvo okolja

Varstvo potrošnikov

Drugo