GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V okviru Gradbene, geodetske in stanovanjske inšpekcije nadzorujemo izvajanje predpisov s področja prostora in graditve, geodetske dejavnosti in stanovanjskega področja.

Z našimi aktivnostmi želimo preprečiti nedovoljene gradnje objektov in  uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj. Preverjamo izpolnjevanje zakonskih zahtev glede lastnosti objektov v vseh fazah gradnje objektov ter zagotavljanje izpolnjevanja predpisanih pogojev in kakovosti dela pri opravljanju dejavnosti v zvezi z gradnjo objektov.

Prav tako želimo zagotoviti večjo pravno varnosti lastnikov nepremičnin, večjo varnost vlaganj v nepremičnine ter investicij, povezanih z nepremičninami in nepremičninskim trgom. Med drugim nadziramo tudi uresničevanje javnega interesa na stanovanjskem področju, kar pomeni zagotavljanje takšnega stanja v večstanovanjskih stavbah, da je omogočena njihova normalna raba in so zagotovljeni pogoji za učinkovito upravljanje v njih.

Cilje uresničujemo z doslednim vodenjem prekrškovnih in inšpekcijskih in izvršilnih postopkov. Naša prioritetna naloga je obravnavanje prijav iz katerih je razvidno, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti.