Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcijske nadzore na področju javnega potniškega prometa usmerjamo predvsem v nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo področje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu in čezmejnem cestnem prometu do prestopne točke v sosednji državi, ki jo določi organ javnega potniškega prometa. Poleg prevozov potnikov v javnem potniškem prometu, se nadzor vrši tudi nad prevozi šoloobveznih otrok, avtotaksi prevozov.

Inšpekcijski nadzori pa so usmerjeni tudi v prevoze potnikov v železniškem prometu, in sicer v okviru zagotavljanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu.