Skoči do osrednje vsebine

Teme

  • Socialna varnost

    Socialna pravičnost, socialno varstvo, spodbujanje enakih možnosti, solidarnost, preprečevanje socialne izključenosti, izboljšanje položaja socialno šibkejših

  • Varnost in zdravje pri delu

    Nezgode pri delu, nevarni pojavi, poklicne bolezni, obveznosti delodajalcev, pravice in dolžnosti delavcev, samozaposlene osebe, varovanje zdravja delavcev, psihosocialna tveganja, promocija zdravja, strokovni delavci, koordinatorji na gradbiščih, strokovni izpiti, usposabljanje, dovoljenja za delo, azbest in druge nevarne snovi.

  • Zaposlovanje, delo in upokojitev

    Delovna razmerja, trg dela, pravice delavcev, prost pretok delovne sile, poklicni standardi, zavarovanje za primer brezposelnosti, izobraževanje odraslih

Projekti

  • Inšpektorat RS za delo je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Iskalnik