GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Teme

 • Socialna varnost

  Socialna pravičnost, socialno varstvo, spodbujanje enakih možnosti, solidarnost, preprečevanje socialne izključenosti, izboljšanje položaja socialno šibkejših

 • Varnost in zdravje pri delu

  psihosocialni dejavniki tveganja, promocija zdravja na delovnem mestu, alkohol in kajenje med delovnim procesom, koordinatorji, delo z azbestom, prevoz ljudi z napravami za prenos bremen, nezgode pri delu, nevarni pojavi, poklicne bolezni

 • Zaposlovanje, delo in upokojitev

  Delovna razmerja, trg dela, pravice delavcev, prost pretok delovne sile, poklicni standardi, zavarovanje za primer brezposelnosti, izobraževanje odraslih

Projekti

 • V teku

  Odpravimo konflikte na delovnem mestu

  Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

  Cilj projekta: okrepitev svetovalne in posredovalne vloge Inšpektorata RS za delo.