Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za upravljanje s premoženjem se vodijo postopki razpolaganja z zemljišči, in sicer:
- ustanavljanje služnostnih in stavbnih pravic;
- sklepanje sporazumov o uporabi zemljišč z drugimi državnimi organi;
- prodaje, menjave, odkupi, brezplačni prenosi.

Na oddelku se vodijo tudi upravni postopki, in sicer:
- lastninjenje zemljišč;
- podelitev statusa naravnega in grajenega vodnega javnega dobra;
- prenehanje naravnega in vodnega javnega dobra.

Odloča se tudi o uveljavljanju predkupne pravice na vodnih in priobalnih zemljiščih.