Skoči do osrednje vsebine

V Službi za splošne zadeve skrbimo za podporne storitve, od katerih je odvisno delo strokovnih služb agencije. Skrbimo za notranjo organiziranost in zaposlene, pisarniško poslovanje in hrambo dokumentacije, razreševanje vseh pravnih vprašanj in zadev, s katerimi se pri svojem delu srečujejo strokovni sodelavci, pripravljamo podlage za reševanje pritožb upravičencev, javnostim zagotavljamo informacije s področja delovanja agencije ter vodimo komuniciranje med agencijo in drugimi državnimi in evropskimi institucijami, ki delujejo na področju izvajanja ukrepov (skupne) kmetijske in ribiške politike.

Oddelki službe

 • Oddelek za EU zadeve in odnose z javnostmi

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Služba za splošne zadeve

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za pravne zadeve in javno naročanje

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Služba za splošne zadeve

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za kadrovske in finančno materialne zadeve

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Služba za splošne zadeve

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za dokumentacijo in arhiv

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  Služba za splošne zadeve

  Dunajska cesta 160
  1000 Ljubljana

Iskalnik