GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Sloveniji lokalno samoupravo predstavlja 212 občin. Od tega ima 11 občin status mestne občine, na katero lahko država prenese opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta.