Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Slovenskim državljanom zaradi epidemije COVID-19 odsvetujemo vsa potovanja.
Vse slovenske državljane v tujini pozivamo, da izpolnijo obrazec za potnike.

Seznam držav za prehajanje meje v Republiko Slovenijo.

Služba za ravnanje z nepremičninami upravlja s tistimi nepremičninami v tujini in Sloveniji, ki so v lasti, posesti ali najemu ministrstva.

Služba usklajuje nakupe, najeme in obnove poslovnih prostorov glede na potrebe, politiko in smernice ministrstva oziroma zunanjepolitične usmeritve. Dejavnosti zajemajo načrtovanje, pripravo in vodenje izvajanja investicij, pregled nepremičnin za nakup ali najem, organizacijo priprave investicijske, projektne, finančne in druge dokumentacije, sodelovanje pri izboru izvajalcev, organizacijo izvedbe inštalacijskih in gradbeno obrtniških del ter nakup opreme in investicijsko vzdrževanje. Pripravlja tudi strokovne podlage za odločitve o najemu, nakupu ali selitvi prostorov predstavništev Republike Slovenije v tujini ter dokumente v zvezi z opremljanjem nepremičnin v lasti ali najemu ministrstva in usklajuje uveljavljanje meril za ureditev prostorov diplomatskih predstavništev in konzulatov.

Poleg tega služba usklajuje tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti ali najemu ministrstva in pripravlja načrte vzdrževanja. Načrtuje in organizira redno in intervencijsko vzdrževanje in servisiranje dvigal, električnih, vodovodnih, plinovodnih, dimovodnih ter kanalizacijskih inštalacij in opreme ter sistemov ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. Zagotavlja še izvedbo kleparskih, krovskih, mizarskih in tesarskih del, manjših gradbeno-obrtniških in slikopleskarskih del ter urejanje notranjosti in okolice objektov ministrstva v tujini in v Sloveniji.

Iskalnik