Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V službi zagotavljamo zajem dokumentov v informacijski sistem, upravljanje dokumentarnega gradiva ter osnovno klasifikacijo in razdeljevanje dokumentov. V okviru službe deluje tudi diplomatska knjižnica.

Izvajamo sprejem, razdeljevanje in odpravo pošte ter diplomatskih pošiljk prek mednarodnega kurirskega servisa. Vodimo in urejamo evidence s področja pisarniškega poslovanja ter pripravljamo  signirni načrt ministrstva. Urejamo, vodimo in osvežujemo evidenco uradnih pečatov ter naročamo in razdeljujemo pečate in žige.

Izvajamo vse postopke v zvezi s sprejemanjem, urejanjem, evidentiranjem ter izposojo arhivskega in dokumentarnega gradiva iz stalne zbirke ter pripravljamo interna navodila za ravnanje z dokumentarnim gradivom v stalni zbirki  in za njegovo razvrščanje ter klasifikacijski načrt ministrstva. Za potrebe strokovnega in zgodovinskega raziskovanja v arhivu dopolnjujemo evidentirano gradivo z arhivskimi referencami in vsebinskimi opisi ter analizami. Sodelujemo pri uvajanju novih postopkov arhiviranj, pripravi navodil ter uporabi informacijske tehnologije v arhivu.

Opravljamo naloge s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, osebne in dokumentacijske varnosti, z drugimi službami pa sodelujemo pri zagotavljanju fizične, informacijske in industrijske varnosti.

V okviru službe delujeta centralni register in podregister tajnih podatkov EU in podregister tajnih podatkov NATO.

Za uslužbence ministrstva in pogodbene izvajalce izvajamo postopke glede pridobitve dovoljenj za dostop do tajnih podatkov Republike Slovenije ter tajnih podatkov EU in NATO.

Za uslužbence ministrstva vodimo zakonsko predpisano evidenco dovoljenj in opravljenih usposabljanj. Na področju dokumentacijske varnosti zagotavljamo varno obravnavanje tajnih podatkov v njihovem celotnem ciklu (sprejem, evidentiranje, kopiranje, razširjanje, prenos, uničevanje, arhiviranje).

V centralnem registru kot glavni vstopni točki v Republiko Slovenijo za tajne podatke EU izvajamo razširjanje tajnih podatkov državnim organom glede na njihovo vsebino in področje dela. Izvajamo zakonsko predpisano osnovno in dodatno usposabljanje s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov.

Pripravljamo interna navodila za delo s tajnimi podatki, notranjim organizacijskim enotam nudimo strokovno pomoč pri delu s tajnimi podatki, sodelujemo pri pripravah in izvedbi notranjih in inšpekcijskih nadzorov (RS, EU, NATO) nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, in mednarodnih aktov.

Z namenom zagotavljanja celovitega sistema obravnavanja in varovanja tajnih podatkov sodelujemo z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva in drugimi državnimi organi. Uslužbenci sodelujemo v medresorskih delovnih skupinah s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov.