Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V službi zagotavljamo in usposabljamo ustrezne kadre za delo na ministrstvu in predstavništvih Slovenije v tujini, opravljamo naloge v zvezi z uveljavljanjem pravic iz delovnega razmerja, zdravstvenega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter nudimo pomoč pri urejanju zdravstvenega in socialnega zavarovanja za družinske člane delavcev, zaposlenih v tujini, ter naloge v zvezi z obveznostmi in odgovornostjo uslužbencev ministrstva.

Vodimo postopke za nove zaposlitve in premestitve v okviru ministrstva in drugih državnih organov. Izvajamo postopke ocenjevanja, napredovanja in druge postopke na področju upravljanja človeških virov. Načrtujemo karierne poti uslužbencev ter zagotavljamo nemoteni prehod uslužbencev med zunanjo in notranjo službo.

V okviru razpoložljivih sredstev zagotavljamo stalno usposabljanje uslužbencev. Pripravljamo interne razpise za sofinanciranje izobraževanja in napotitve na pripravništvo za opravljanje pravniškega državnega izpita, nudimo organizacijsko podporo pri izvajanju in opravljanju diplomatskih izpitov, vodimo evidenco o opravljenih izpitih, organiziramo različna predavanja in izobraževanja.

Izvajamo tudi vse postopke v zvezi z opravljanjem dela v zunanji službi. Pripravljamo notranje objave oziroma natečaje prostih delovnih mest, odločbe, sklepe o pravicah in obveznostih ter pogodbe o zaposlitvah za napotene v zunanjo službo.

Na predloge pristojnih sektorjev usklajujemo postopke odpiranj oziroma zapiranj predstavništev Slovenije v tujini. Usklajujemo postopke imenovanj in razrešitev vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov, vključno s častnimi konzuli. Vodimo evidenco lokalne delovne sile na predstavništvih Slovenije v tujini.

Izvajamo tudi vnos vseh podatkov za izračun plač, pripravljamo potrebno dokumentacijo za obračun in izplačilo plač zaposlenim ter davkov in prispevkov ter izvajamo kontrolo obračuna plač in drugih osebnih prejemkov na podlagi kontrolnega obračuna. Pripravljamo različne sklepe o dodatkih, do katerih so javni uslužbenci upravičeni v skladu s predpisi.