Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Sporazum o vprašanjih nasledstva je bil podpisan 29. junija 2001 na Dunaju in je edini mednarodni sporazum, ki ureja pravice in obveznosti med državami naslednicami po razpadu nekdanje SFRJ. Slovenija je sporazum ratificirala 12. julija 2002 (Uradni list RS, št. 71/02), veljati pa je začel 2. junija 2004. Republika Slovenija tako kot druge države naslednice nekdanje SFRJ za izvajanje sporazuma imenuje visokega predstavnika za nasledstvo, ki sodeluje v Stalnem skupnem odboru visokih predstavnikov.

Vlada Republike Slovenije je na 40. redni seji 18. julija 2019 za visoko predstavnico Republike Slovenije za nasledstvo imenovala mag. Matejo Vraničar Erman, ki je v skladu s 4. členom omenjenega sporazuma predstavnica Republike Slovenije v Stalnem skupnem odboru visokih predstavnikov držav naslednic SFRJ.

Visoki predstavnik za nasledstvo zagotavlja uresničevanje sporazuma in v zvezi s tem predstavlja in zastopa stališča, ki jih je predhodno potrdila Vlada Republike Slovenije.

Resorna ministrstva, v katerih pristojnost spadajo zadeve, opredeljene v Sporazumu o vprašanjih nasledstva, izvajajo sporazum v sodelovanju z visoko predstavnico Republike Slovenije za nasledstvo. Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo pri svojem delu sodeluje tudi z resornimi ministrstvi, Skladom Republike Slovenije za nasledstvo, Banko Slovenije ter drugimi državnimi organi in institucijami, ki so pooblaščeni za izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva, glede vprašanj, ki nastanejo pri njegovem izvajanju.

Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo mag. Mateja Vraničar Erman je tudi pooblaščenka za pogajanja o prevzemu jamstva za devizne hranilne vloge v okviru Banke za mednarodne poravnave (BIS) in članica Koordinacijskega odbora za vprašanja nasledstva.

Iskalnik