GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Glavni diplomatski nadzornik izvaja nadzor nad delovanjem predstavništev Slovenije v tujini.

Pregleduje prostore predstavništva in prostore dela rezidence vodje predstavništva, ki so namenjeni opravljanju nalog vodje predstavništva, ter dokumentacijo in evidence predstavništva. Svetuje vodji predstavništva v zvezi z delovanjem predstavništva, predlaga ustrezne ukrepe in spremlja njihovo izvajanje ter o tem poroča ministru.