Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Republike Slovenije in odnosi Evropske unije z Združenimi državami Amerike, Kanado ter 33 državami Latinske Amerike in Karibov.

Spremljamo notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko ter na odnos do Slovenije in EU. Zbiramo, obdelujemo in izdelujemo gradivo, informacije in analize. Pripravljamo gradiva za meddržavna in druga srečanja, dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb s temi državami ter sodelujemo pri strokovni obdelavi gradiv, ki jih ministrstvo pošilja drugim državnim organom.

Sodelujemo pri oblikovanju politike EU glede odnosov z državami Severne Amerike, Latinske Amerike in Karibov. Usklajujemo stališča Slovenije v pogajanjih o sporazumih, ki jih EU sklepa s posameznimi državami ali skupinami držav.

Spremljamo tudi dejavnosti regionalnih organizacij in drugih oblik regionalnega sodelovanja, kot so Organizacija ameriških držav (OAS), Skupnost latinskoameriških in karibskih držav (CELAC), Tihomorsko zavezništvo (AP), Južni skupni trg (MERCOSUR), Združenje karibskih držav (ACS) in Karibska skupnost (CARICOM).

Iskalnik