Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju opravljamo naloge v zvezi z dvostranskimi odnosi Slovenije ter odnosi Evropske unije z afriškimi in azijskimi državami (razen držav Srednje Azije) ter Avstralijo in državami Oceanije.

Spremljamo notranjo in zunanjo politiko teh držav ter družbena in druga gibanja, ki vplivajo na njihovo zunanjo politiko in odnos do Slovenije. Zbiramo, obdelujemo in izdelujemo gradivo, informacije in analize. Pripravljamo osnutke dokumentov in gradiva za mednarodna in meddržavna srečanja, dajemo pobude za pogodbeno urejanje posameznih vprašanj, spremljamo izvajanje mednarodnih pogodb s temi državami, sodelujemo pri analitični in strokovni obdelavi gradiva, ki ga ministrstvo pošilja drugim državnim organom. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na usklajevanje aktivnosti pri pripravi krovnih meddržavnih sporazumov.

Spremljamo notranji razvoj in zunanjepolitične usmeritve v državah Podsaharske Afrike, Severne Afrike, ter Bližnjega in Srednjega vzhoda, Azije, Avstraliji, Novi Zelandiji in drugih državah Oceanije ter krepimo dvostranske odnose. Sodelujemo pri oblikovanju politike EU na področju odnosov z državami Podsaharske Afrike, Severne Afrike ter Bližnjega in Srednjega vzhoda, Azije, Avstralijo, Novo Zelandijo in drugimi državami Oceanije.

Spremljamo tudi dejavnost regionalnih organizacij: Afriške unije (AU), Južnoafriške razvojne skupnosti (SADC), Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (ECOWAS), Arabske lige, Organizacije islamskega sodelovanja (OIC), Zveze držav Jugovzhodne Azije (ASEAN), Skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (APEC), Azijsko-evropskega srečanja (ASEM), Južnoazijskega združenja za regionalno sodelovanje (SAARC) in drugih regionalnih organizacij.

Iskalnik