Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju pripravljamo in usklajujemo vsebino delovanja Slovenije na področju mednarodne promocije in zaščite človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.

Predlagamo in vodimo aktivnosti Slovenije za krepitev mednarodnih norm in standardov človekovih pravic. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Slovenije z mednarodnimi organizacijami na področju človekovih pravic, in sodelujemo pri oblikovanju skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije na tem področju.

Pripravljamo stališča Slovenije do vprašanj, povezanih s človekovimi pravicami, ki se obravnavajo v okviru OZN in njenih specializiranih agencij ter drugih mednarodnih organizacij (OVSE, Svet Evrope).

Spremljamo stanje glede človekovih pravic v posameznih državah in poročamo o stanju spoštovanja človekovih pravic v Sloveniji. Sodelujemo pri pripravi skupnih stališč EU glede spoštovanja človekovih pravic v tretjih državah.

Vsebinsko vodimo in usklajujemo delo Medresorske delovne skupine za človekove pravice in sodelujemo s predstavniki civilne družbe.

V Sloveniji smo nosilec evropskega finančnega mehanizma za človekove pravice in demokracijo (EIDHR).

Iskalnik