Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V sektorju načrtujemo in usklajujemo strategije in politike ter pripravljamo in spremljamo normativno ureditev na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije. Zagotavljamo tudi za operativno načrtovanje in spremljanje izvajanja programov in projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Pripravljamo in usklajujemo seje Medresorskega delovnega telesa za mednarodno razvojno sodelovanje ter sodelujemo pri delu Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje. Prizadevamo si za ozaveščanje javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter spodbujamo globalno učenje. Spremljamo in sodelujemo v večstranskih razvojnih aktivnostih, ki potekajo v okviru EU, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Organizacije združenih narodov (OZN).

Sodelujemo z izvajalci mednarodnega razvojnega sodelovanja, kakor so nevladne organizacije, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR), ustanove (ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti, Center za evropsko prihodnost (CEP)), Center za razvoj financ (CEF), ministrstva, organi v sestavi in vladne službe, mednarodne organizacije ter drugi.

Usklajujemo sodelovanje strokovnjakov pri nudenju dvostranske tehnične pomoči. Vodimo postopke za načrtovanje, usklajevanje, pripravo in izvedbo javnih razpisov, pozivov ipd. na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Pripravljamo letna poročila o uradni razvojni pomoči Slovenije in druge statistike v zvezi s tem področjem. Vsako leto poročamo Državnemu zboru, EU in Odboru za razvojno pomoč (DAC) OECD o izpolnjevanju zavez Slovenije na področju financiranja za razvoj.

Spremljamo večstranske aktivnosti na področju humanitarne pomoči v okviru OZN, EU in drugih mednarodnih organizacij ter institucij. Na dvostranski ravni usklajujemo odzive Slovenije na humanitarne krize. Humanitarno in pokonfliktno pomoč usmerjamo prek domačih izvajalcev in mednarodnih organizacij. Sodelujemo pri pripravi razpisov za (so)financiranje humanitarnih dejavnosti slovenskih izvajalcev mednarodne humanitarne pomoči. Vodimo tudi postopke za načrtovanje, usklajevanje, pripravo in izvedbo javnih razpisov ipd. na področju mednarodne humanitarne in pokonfliktne pomoči Slovenije. Prav tako spremljamo izvajanje projektov izvajalcev humanitarnih aktivnosti in pripravljamo poročila o humanitarnih aktivnostih Slovenije.

Pristojni smo tudi za spremljanje delovanja instrumentov za zunanje delovanje EU: evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in Evropskega razvojnega sklada (EDF).