Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Pri vstopu državljanov tretjih držav v Slovenijo na zunanji schengenski meji še vedno veljajo omejitve nenujnih potovanj. Aktualne informacije o določanju nujnosti potovanj najdete na strani policije, o prehajanju meja, ukrepih na meji ob vstopu v Slovenijo in sezname držav pa na posebni strani Prehajanje meja.

Sektor za meje in nasledstvo sestavljata oddelek za meje in oddelek za nasledstvo.

Oddelek za meje je zadolžen za komisije za vzdrževanje meje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko ter predstavlja ministrstvo za zunanje zadeve v bilateralnih vodnogospodarskih komisijah. V sodelovanju s političnimi sektorji in službami ministrstva za zunanje zadeve obravnava vprašanja, povezana z mejo. Sodeluje pri pripravi zakonodaje in izvedbenih aktov, ki se nanašajo na mejo ali obmejno območje Slovenije, zlasti z vidika strateške presoje vplivov na mednarodni položaj Slovenije.

V oddelku se opravljajo tudi naloge v okviru pristojnosti ministrstva za zunanje zadeve pri izvedbi arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško.

V oddelku za nasledstvo se opravljajo naloge, povezane z delom Visokega predstavnika RS za nasledstvo, ki skrbi za celovito in učinkovito uresničevanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva (2001). Glavni cilj sporazuma je ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med petimi državami naslednicami nekdanje SFRJ, skladno s pravili mednarodnega prava.

Visoki predstavnik je pristojen za pripravo, koordinacijo in zastopanje stališč ter izvajanje aktivnosti na vseh področjih nasledstva, in sicer pri delitvi premičnega in nepremičnega premoženja SFRJ (posebej kulturne dediščine); delitvi diplomatskih in konzularnih predstavništev in umetniških del SFRJ v tujini; delitvi finančnih sredstev in obveznosti, vključno s problematiko starih deviznih vlog in varčevalcev Ljubljanske banke, dostopu do arhivov in njihovi delitvi ter priznavanju zasebnega premoženja in pridobljenih pravic.