Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe z virusom COVID-19 slovenskim državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljajo širjenje virusa in njegove prisotnosti na območju načrtovane poti ter preverijo pogoje vstopa v ciljno državo ter upoštevajo odločitve tamkajšnjih oblasti. Slovenskim državljanom, ki se vračajo v domovino, priporočamo upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V službi za varnost, nepremičnine in logistiko upravljamo s tistimi nepremičninami v tujini in Sloveniji, ki so v lasti, posesti ali najemu ministrstva. Vodimo, usmerjamo in usklajujemo dejavnosti ministrstva s področja varnosti (varovanje in zaščita oseb, objektov ter premoženja ministrstva v Sloveniji in tujini), logistike (letalske vozovnice, prevozi in selitev oseb, materiala in drugega premoženja) in obrambnega načrtovanja.

Služba usklajuje nakupe, najeme in obnove poslovnih prostorov glede na potrebe, politiko in smernice ministrstva oziroma zunanjepolitične usmeritve. Dejavnosti zajemajo načrtovanje, pripravo in vodenje izvajanja investicij, pregled nepremičnin za nakup ali najem, organizacijo priprave investicijske, projektne, finančne in druge dokumentacije, sodelovanje pri izboru izvajalcev, organizacijo izvedbe inštalacijskih in gradbeno obrtniških del ter nakup opreme in investicijsko vzdrževanje. Pripravlja tudi strokovne podlage za odločitve o najemu, nakupu ali selitvi prostorov predstavništev Republike Slovenije v tujini ter dokumente v zvezi z opremljanjem nepremičnin v lasti ali najemu ministrstva in usklajuje uveljavljanje meril za ureditev prostorov diplomatskih predstavništev in konzulatov.

Poleg tega služba usklajuje tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti ali najemu ministrstva in pripravlja načrte vzdrževanja. Načrtuje in organizira redno in intervencijsko vzdrževanje in servisiranje dvigal, električnih, vodovodnih, plinovodnih, dimovodnih ter kanalizacijskih inštalacij in opreme ter sistemov ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. Zagotavlja še izvedbo kleparskih, krovskih, mizarskih in tesarskih del, manjših gradbeno-obrtniških in slikopleskarskih del ter urejanje notranjosti in okolice objektov ministrstva v tujini in v Sloveniji.

V sodelovanju s pristojnimi organi redno spremljamo varnostne razmere v Sloveniji in tujini, pripravljamo poročila (varnostne ocene), predlagamo ukrepe in usklajujemo njihovo izvajanje. Zagotavljamo varovanje (fizično, mehansko in tehnično) uslužbencev, objektov in drugega premoženja ministrstva v Sloveniji in tujini. Hkrati izvajamo tudi varnostna usposabljanja uslužbencev, ki so napoteni na predstavništva Slovenije v tujini, in izvajamo varnostna preverjanja oseb v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah. Poleg tega opravljamo naloge s področja varnosti in zdravja pri delu. Vzdržujemo tudi celotno telekomunikacijsko infrastrukturo ministrstva in zagotavljamo njeno delovanje tako v objektih ministrstva kot na predstavništvih Slovenije v tujini. Sodelujemo tudi pri vseh varnostnih ogledih objektov ministrstva, ki so predvideni za najem ali nakup, in izdajamo strokovna mnenja glede njihove primernosti.

Poleg zagotavljanja varnosti nudimo tudi celotno administrativno-logistično podporo delovanju ministrstva in predstavništev Slovenije v tujini pri prevozih in selitvah ljudi, opreme in drugega premoženja (tudi prenos diplomatskih pošiljk). Med drugim skrbimo za naročanje letalskih vozovnic za uslužbence ministrstva, ki so napoteni na delo v tujino ali na drugo službeno pot. Skrbimo za celoten vozni park ministrstva in predstavništev Slovenije v tujini, pri čemer zagotavljamo ustreznost, urejenost in tehnično brezhibnost vozil. Pristojni smo za izvedbo nakupov in najemov vozil, njihovo čiščenje in redno servisiranje, vodimo pa tudi evidenco vseh vozil. Poleg tega služba skrbi za skladiščne prostore, kjer se hranijo osnovna sredstva v lasti ministrstva.

Opravljamo tudi dela in naloge s področja obrambnega načrtovanja, zaščite in reševanja ter nalog, povezanih s kriznim upravljanjem v Sloveniji.